Historie

Z POWEREM

Zdobądź
nową pracę
z Funduszami Europejskimi

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Historie z POWEREM -strona internetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Pracownię Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl – Stefan Wajda. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z audytu dostępności witryny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 1. Kraków, plac Na Stawach 1 – siedziba główna
  • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
  • W głównej siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  • Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
  • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.
  • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć).
  • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
  • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
  • W budynku znajdują się 2 windy.
  • Na parterze w punkcie informacyjnym prowadzona jest obsługa Klientów ze szczególnymi potrzebami.
  • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Aby wejść do punktu trzeba otworzyć drzwi w holu, które otwierają się do środka za pomocą uchwytu.
  • Punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
  • Dostępność architektoniczna WUP Kraków Plan na Stawach
 2. Tarnów, aleja Solidarności 5-9 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie
  • Siedziba główna Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się przy al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
  • W siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  • Tuż obok wejścia do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami, dodatkowo na parkingu budynku znajdują się kolejne 2 miejsca parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
  • Wejście do budynku schodami lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych
  • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu, które trzeba otworzyć), okresowo funkcjonują drzwi automatycznie otwierane.
  • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
  • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
  • W budynku znajdują się 2 windy.
  • Obsługa klienta WUP odbywa się na I piętrze budynku – sala 135.
  • Sala wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
  • Dostępność architektoniczna ZZT siedziba główna Al. Solidarności 5-9 Tarnów
 3. Nowy Sącz, ulica Nawojowska 4 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu
  • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajduje się przy ul. Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz.
  • W siedzibie można otrzymać informację o pełnej ofercie Urzędu. Można złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  • Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
  • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.
  • Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie (czujnik ruchu). Drzwi wewnętrzne w holu otwierane manualnie w kierunku wyjścia z budynku.
  • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.  Klatki schodowe z poręczami po obu stronach biegu. Schody na początku i końcu biegu wyróżnione kontrastującą żółtą taśmą. W budynku znajduje się 1 winda bez systemu informacji głosowej.
  • Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze, wyposażony w pętlę indukcyjną oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze budynku, dostęp do toalety windą dla osób poruszających się na wózkach.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
  • Dostępność architektoniczna Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu